ÁSZF

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:

A jelen Általános  Szerződési  Feltételek ( ÁSZF ) célja, hogy a Cukee Shop Kft. által (a továbbiakban: Szolgáltató) sütemény,- torta-, desszert-, csokoládé-, mézeskalács-, cukorvirág-, marcipán-, tészta-, piskóta, macaron, bonbon, nemzetközi desszertek, linzerkészítő és egyéb később meghatározott dekoráló, készítő és díszítő tanfolyamaira, cukrász és hobbicukrász képzéseire (a továbbiakban: Tanfolyam vagy Tanfolyamok) történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a Cukee Shop Kft. szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Résztvevő) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit rögzítse.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Cukee Shop Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Menyecske utca 10. 6/37.

Adószám: 27344011-2-43

Cégbejegyzési szám: 01-09-355079

Telefonszám: +36 70 6777537

E-mail cím: info@cukeeshop.hu

Weboldal: https://www.cukeeshop.hu

Statisztikai számjel: 27344011-8230-113-01

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2023/000387

Oktatási helyszín: 1094.Budapest, Berzenczey u.2. szám alatti üzlethelyiség

1.1. A www.cukeeshop.hu oldalon, illetve annak aloldalain keresztül történő ügyletkötések elektronikus úton megkötött szerződéskötésnek minősülhetnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen szabályzatban rögzített, valamint az ilyen típusú megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

1.2. A tanfolyamokra történő online regisztrációval Résztvevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF-et, és a weboldalon közzétett adatkezelési szabályzat feltételeit, valamint az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

1.3. A szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelentkezés (szerződéskötés) során a Résztvevő külön is köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról.

1.4. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és az összes Résztvevőre, ide értve ajándékutalvány esetén a ajándékozottat is.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya a kihirdetés napján kezdődik. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is. A jelen ÁSZF hatályát veszti a visszavonásával, vagy ha a Szolgáltató azt módosítja.

1.6. Résztvevő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

1.7. A szolgáltatások díjai időközönként változhatnak. A Szolgáltató mindig aktuális tartalmat és díjakat jelenít meg, ugyanakkor a díjváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja. A kurzusokat érintő esetleges változásról a Szolgáltató a Résztvevőt a változásról történő tudomásszerzést követően a lehető leghamarabb értesíti.

1.8. Szolgáltató és a Résztvevő között a szerződés elektronikusan a tanfolyamra vonatkozó regisztrációval létrejön.

1.9. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

1.10. Bármelyik tanfolyamon való részvétel tetszőlegesen átruházható harmadik személyre, azzal, hogy ezen harmadik személyre is vonatkoznak jelen ÁSZF-ban rögzítettek.

II. SZOLGÁLTATÁS:

2.1. Szolgáltató a https://cukeeshop.hu  weboldalon a tanfolyamain, rendezvényein, programjain történő részvételi lehetőséget értékesít. Szolgáltató által szervezett sütési- és cukrászati élménysütés – tematikus workshopok, olyan modern technikák megosztása, amelyek követik a jelenkori cukrászati trendeket, a lehető legmodernebb receptekkel, cukrászati stílusokkal.

2.2.  Szolgáltató a weboldalon feltüntetett tanfolyamokra, előre meghirdetett témakörök szerint vállalja az oktatást, a tanfolyamra jelentkező Résztvevő számára. Minden témakör tematikája részletesen megtalálható a weboldalon a Tematika, illetve a www.cukeeshop.hu oldalon – a továbbiakban: tanfolyamok és workshopok – fül alatt. 

A Tanfolyamokról honlapunkon minden esetben ismertetőt készítünk, melyek a www.cukeeshop.hu weboldalon olvashatóak. 

2.3. Tanfolyamainkra nagykorú, cselekvőképes felnőtt jelentkezhet. Gyerekeket, 10 éves kortól, azokon a tanfolyamokra ( táborba ) várjuk, amiket kimondottan nekik hirdetünk meg. Szülői felügyelettel, és a szülő teljes felelőssége mellett a 14 évet betöltött gyermeknek lehetőség van a kurzusokon való részvételre, vagy külön megállapodás szerint a szülő engedélyezheti a 18 év alatti gyermek részvételét, melyet a Szolgáltató elfogadhat.

2.4. Privát rendezvényeinkre, születésnapi rendezvényekre és csapatépítő kurzusokra történő jelentkezésre egyedi ajánlatkérés és annak elfogadása után van lehetőség.

2.5. A részvételi díj tartalmazza a Tanfolyam során felmerülő összes alapanyag és eszköz, valamint az oktatás költségét, a részvételi díjon felül további költség a Résztvevőt nem terheli.

2.6. A Tanfolyam akkor fejeződik be, amikor az összes résztvevő elkészült a termékeivel. A meghirdetett befejezési időpont csak becsült.

2.7. A Tanfolyamok elvégeztével a Szolgáltató Tanúsítványt állít ki, mely szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít. A Szolgáltató az oktató aláírásával ellátott oklevelet is kiállít, mely igazolja a részvételt. Oktatásaink a Felnőttképzési rendszerbe bejelentett oktatások, a képzés elvégzésével megszerezhető Tanúsítvány, amely a Felnőttképzésről szóló törvény által előírt, a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Vármegyei Kormányhivatal) által felügyelt adatszolgáltatási rendszerből hivatalosan kiállított dokumentum. 

2.8. A tanfolyamokat a Szolgáltató az általa megjelölt és biztosított helyszínen, kis létszámú (maximálisan 10 fős) csoportokban, magyar nyelven tartja. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni az adott tanfolyam minimális létszámát, amely fölött a tanfolyamot megtartja. 

2.9. A helyszín 1094. Budapest, Berzenczey utca 2. szám alatti cukrászati oktatóstúdió. A helyszín a tanfolyamokhoz mindenben megfelelő környezetet és a munkához szükséges teljes felszerelést (alapanyagok, gépek, eszközök, kötény, stb.) biztosít. A Résztvevő az általa elkészített terméket elviheti, de a Szolgáltató annak élelmiszerbiztonsági felhasználhatóságáért felelősséget nem vállal.

2.10. A Résztvevő a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a tanfolyamról és annak résztvevőiről készített kép- és/vagy hanganyagot saját reklámozásához felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a tanfolyamon készített fénykép- vagy videofelvételen más résztvevő felismerhetően nem jelenhet meg, tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatos felelősségét a Szolgáltató kizárja. 

2.11. A tanfolyamokon Résztvevő saját felelősségére vesz részt, valamint felelős az általa használt eszközökben felróhatóan okozott károkért. A Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Résztvevő köteles megfelelő öltözetben és állapotban, a tanfolyam kezdő időpontja előtt legalább 10 perccel megjelenni és ott a Szolgáltató előírásainak és utasításainak megfelelően, az általános elvárhatóságnak és a tevékenység jellegének megfelelően, a biztonsági és higiéniai szabályoknak megfelelően eljárni. Ezen rendelkezések megsértése esetén Szolgáltató jogosult a résztvevő tanfolyamon való részvételéből történő kizárására – mely esetben a Résztvevő nem jogosult a megfizetett díj visszatérítésére.

2.12. Amennyiben a helyzet megköveteli, a Szolgáltató az oktatás megtartását feltételekhez kötheti. ( védőfelszerelés, hatósági igazolás, stb)

III. JELENTKEZÉS

3.1.Jelentkezés menete: 

Résztvevő a weboldal termékek ( workshopok) adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges tulajdonságait és leírásait.

Résztvevő a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, a termék mellett látható „kosárba rakom” gombra kattintva. A Résztvevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár szerkesztése” gombra vagy „KOSÁR MEGTEKINT” ikonra kattintva.

A Résztvevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát a termék mellett a található mennyiség jelzővel tudja beállítani.

Amennyiben a Résztvevő berakta kosarába a terméket, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés (X)” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintással a név, számlázási, illetve szállítási cím, e-mail cím, telefonszám megadása szükséges.

Résztvevő megadhatja a szállítási címet, a szállítási/fizetési módot.

Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Résztvevő rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).

A Pénztár oldalon látható a teljes megrendelés összesített nettó, áfa és bruttó fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege, tehát a Résztvevő által fizetendő összes költség.

Az adatok megadását követően Résztvevő  a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen is és emailben is értesíti a Résztvevőt, ahol a Résztvevő megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Résztvevő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A regisztráció Résztvevő megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

Amennyiben Résztvevő változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató mielőbb korrigálhassa a megrendelést.

A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

A termékek digitális volta miatt (workshopok, ajándékutalvány) a Résztvevő emailben kap visszajelzést és megerősítést, hogy mikor és milyen feltételekkel tudja igénybe venni/részt venni a megvásárolt workshopon.

3.2. Adatbeviteli hibák

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Törölni tud a kosárból (X ikonnal) is vagy a mennyiséget is megtudja változtatni a darabszám pontos beírásával.

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Résztvevő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Résztvevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Résztvevő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Résztvevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Résztvevő között.

Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Kérjük, ellenőrizze spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt elkerülheti figyelmét.

Amennyiben Résztvevő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

3.4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik.

Nyitvatartási idő:

H-P: 9.00-18.00

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, ez 0-24 óráig lehetséges weboldalunk online felületén.

Általános teljesítési határidő, a rendeléstől számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Résztvevő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A Cukee Shop info@cukeeshop.hu e-mail címére küldött üzenetben tanfolyamra vagy kurzusra időpontot és helyet nem lehet foglalni, azt kizárólag a fentebb említett módon lehet megtenni.

Az adott tanfolyamon történő helyfoglaláshoz ajándékutalvány birtokosai számára is szükséges a jelentkezési űrlap kitöltése, az Ajándékutalvány regisztrálása menüpont alatt, ahol Résztvevő ki tudja választani a megfelelő tematikájú oktatást és időpontot. Amennyiben az ajándékutalvány értéke és a kiválasztott tanfolyam részvételi díja között különbözet van, azt átutalással tudja rendezni a Szolgáltató felé, és kizárólag csak ez után lesz a jelentkezés véglegesítve. Amennyiben olcsóbb tanfolyamra jelentkezik a Résztvevő mint az ajándékutalvány értéke, kizárólag a maradék összegből másik tanfolyamon való részvétel fedezhető, pénz ebben az esetben nem jár vissza.

3.5. Mivel a workshopok korlátozott létszámmal indulnak, a Résztvevő a workshopokon/tanfolyamon való részvételét kizárólag az adott workshop/tanfolyam teljes díjának befizetésével tudja biztosítani.

A 4 alkalmas kurzusra történő jelentkezés esetében, egyedi kérelem alapján, a tanfolyam díjának 2 részletben történő kiegyenlítésére van lehetőség, melynek feltételei egyeztetésére vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

3.6. Amennyiben a részvételi díj kiegyenlítésre került, úgy a tanfolyam díjáról szóló számlát egy ismételt visszaigazoló e-mail kíséretében. Szolgáltató elküldi a Résztvevő részére. Ezzel zárul a jelentkezés és a díj kiegyenlítésével jön létre a felek közötti szerződéses kapcsolat.

A tanfolyami helyek a webáruházban feltüntetett helyek függvényében kerülnek foglalásra. 

3.7. Amennyiben a Résztvevő a regisztráció és a vásárlás során téves és/vagy pontatlan adatokat ad meg, az erre visszavezethető problémákért, hibákért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Résztvevőnek a jogviszony során lehetősége van az általa tévesen vagy pontatlanul megadott adatok javítására az info@cukeeshop.hu e-mail címre elküldött levéllel. Amennyiben a jelentkezés leadását követő 24 órán belül visszaigazoló e-mail nem érkezik, úgy mindenképp vegye fel velünk a kapcsolatot.

3.8. A jelentkezéstől számított 48 órán belül ( 2 nap ) a tanfolyam díjának kiegyenlítése szükséges. Amennyiben ezen idő alatt a részvételi díj nem kerül befizetésre, úgy a regisztrációt, jelentkezést töröljük, mely tényéről értesítést küldünk. 

3.9. A szolgáltatások díjainak változási jogát a Szolgáltató fenntartja, egyúttal vállalja, hogy honlapján minden esetben aktuális díjszabást és tartalmat tüntet fel, valamint a tanfolyamokat érintő bármely módosulásról a Résztvevőt a tudomásszerzést követően a lehető leghamarabb tájékoztatja.

3.10. Szolgáltató a tanfolyamjaira megrendelt szolgáltatás szabadon átruházható, illetőleg erre a célra külön ajándékutalvány is vásárolható. Átruházás esetén az átruházás tényéről köteles értesíteni a Szolgáltatót, a jelentkezések dokumentálása érdekében. 

3.11. Ajándékutalvány felhasználásához szükséges a regisztráció és jelentkezés kitöltése a weboldalon a vásárlással megegyező módon. 

Ajándékutalvány vásárlása esetén az utalvány értékének kiválasztása után a kosárba helyezve, és a kifizetés után vagy e-mailben, vagy postai úton kérhető az Ajándékutalvány, melynek a rendszer által generált sorszáma lesz.

Ajándékutalvány esetén a megrendelést 12 hónapig lehet felhasználni – és bármelyik kurzusura érvényes, amelynek ára megegyezik az ajándékutalványon feltüntetett összeggel. A szolgáltatást a megajándékozott választhatja ki, és azt honlap „ajándékutalvány regisztrálása” menüpont alatt tudja felhasználni.

Beváltás ( felhasználás) esetén a kurzus kiválasztása után, mely folyamat megegyezik a vásárlás folyamatával, a pénztár ( fizetés ) után az Ajándékutalvány sorszámának megadása után a fizetendő összegből levonódik a korábban vásárolt utalvány értéke, így annyival kevesebbet kell fizetni az esetleges többlet fizetés esetén. (magasabb értékű kurzus választása.)

Amennyiben az utalvány értékénél alacsonyabb összegben kíván részt venni Résztvevő a kurzusok valamelyikén, a fennmaradó összeg egy későbbi vásárlás esetén felhasználható, maximum 6 hónapig.

Amennyiben a jelentkező korábban megvásárolt utalvánnyal/kuponnal rendelkezik és azzal jelentkezik, természetesen nincs fizetési kötelezettsége. A Szolgáltató speciális, magasabb díjszabású kurzusai esetében az ajándékutalvány abban az esetben váltható be, ha a különbözet befizetésre kerül. 

 Az ajándékutalványt a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzre váltani.

A lejárt ajándékutalvány felhasználhatósági időtartamát egyszeri alkalommal meg lehet hosszabbítani 25%-os adminisztrációs díj fizetésével. A meghosszabbítást követően az ajándékutalvány további 1 évig lesz érvényes. Az erre vonatkozó igényét a Résztvevő a Szolgáltató info@cukeeshop.hu e-mail címén jelezheti.

Kuponos jelentkezés esetén a Szolgáltatónak jogában áll a Jelentkező/Résztvevő által megjelölt tanfolyam időponttól eltérő időpontot felajánlani, az adott csoport létszámának függvényében. Jelentkező a jelentkezéskor köteles megadni a kupon sorszámát.

IV. FIZETÉSI MÓDOK:

4.1. Elektronikus banki átutalás

Banki átutalás esetén a jelentkezés a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően realizálódik.
Kedvezményezett: Cukee Shop Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: OTP 11709002-25980693
Az átutalás közleményében a tanfolyamon résztvevő személy(ek) nevének feltüntetése kötelező.

4.2. Készpénzes fizetés (egyedi esetben, egyeztetés alapján )
A Szolgáltató telephelyén, illetve amennyiben a jelentkezés a kurzus napjától számított 2 napon belül történik, úgy a kurzus előtt, érkezéskor a helyszínen is van lehetőség a résztvevői díj rendezésére egyéni egyeztetés alapján.

V. RÉSZVÉTELI DÍJ

5.1.A meghirdetett Tanfolyamok témában, hosszúságban és tematikában is különbözőek, így részvételi díjuk is egyedire szabott. Az árak minden esetben feltüntetésre kerülnek a https://cukeeshop.hu/kurzusaink/ aloldalon, az adott tanfolyam részletes ismertetőjével együtt.  A részvételi díj 27% ÁFÁ-t tartalmaz.

5.2. A részvételi díj tartalmazza az elméleti és gyakorlati anyag átadását, a szükséges alapanyagokat, eszközöket, csomagoláshoz szükséges dobozt, kötény használatát, valamint kávét, teát és frissítőt.

5.3. Szolgáltató a részvételi díjról számlát állít ki, melyet e-mailben küldi el az összeg beérkezését követően. Szolgáltató átutalásos számlát kizárólag az utaló fél nevére állít ki. A kiállított számlát utólag módosítani nem lehet.

VI. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

A Résztevevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alábbi követelmények megsértése esetén a Szolgáltató képviseletében eljáró tanfolyamvezető jogosult a tanfolyamon való részvételből kizárni azt, aki a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti, valamint különösen, de nem kizárólagosan azt, aki

 • egészségi állapota a kurzus többi résztvevőjének egészségét veszélyezteti
 • a tanfolyamon kötelező és előírt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi
 • magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, ezzel a tanfolyam menetét hátráltatja vagy megakadályozza.

  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Résztvevőt a tanfolyamról való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további tanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadhatja.

  A Résztvevők a tanfolyam helyét, berendezését, felszerelési tárgyait és a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

  A tanfolyam megkezdésekor minden résztvevő számára kötelező a balesetvédelmi oktatáson való részvétel, mivel a tevékenység veszélyes üzemnek minősül. Amennyiben az esetlegesen bekövetkező sérülés, baleset nem a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, így különösen, ha a Résztvevő gondatlansága, nem rendeltetésszerű eszközhasználata, szándékos cselekvése okozta a kárt, úgy a Szolgáltatót felelőssé nem terhel.

  A programon illetve helyszínen a résztvevők által fényképfelvételek saját célra készíthetők, azonban azok bármilyen módon és fórumon történő közzétételéhez – amennyiben a képen a résztvevőn kívül más személy felismerhető csak előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges.

  Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás alatt készült fotó vagy videó felvételt a Szolgáltató saját promóciós, oktatási, illetve archiválási célra felhasználhatja, kivétel abban az esetben, ha ezt a jelentkező megtagadja írásban.

  VII. Tanfolyam lemondás/módosítás/elmaradás/elállás

  7.1. Elállás

  A vonatkozó jogszabályok (különösen a Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkozó elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatban Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Rendelet 20. §-a szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja.

  Ajándékutalvány esetén, a vásárlástól történő elállás joga a Rendeletben meghatározottak szerint, a vásárlást követő 14 napon belül illeti meg, kizárólag az ajándékutalványt vásárlót, amennyiben az ajándékutalvány nem került felhasználásra (felhasználásnak minősül a tanfolyamra történő jelentkezés is). Amennyiben a Felhasználó a szerződéstől Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján áll el, a Szolgáltató a részvételi díjat részére 14 napon belül fizeti vissza az info@cukeeshop.hu e-mail címre elküldött bankszámlaszámra történő átutalás útján. Az elállás közlésével egyidejűleg a Szolgáltató az ajándékutalványt érvényteleníti. Elállásra a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az elállásra vonatkozó írásbeli nyilatkozattal kerülhet sor.

  Az elállás jogának gyakorlására a fentiekben nem szabályozott esetekre a Rendelet szabályai irányadóak.

  7.2. Résztvevő általi lemondás

  7.2.1. A Résztvevő a kiválasztott tanfolyam megjelölt időpontját megelőzően legfeljebb 30 nappal korábban jogosult a részvételt lemondani. A lemondást követően a már megfizetett részvételi díj bármely workshopra felhasználható, mely az info@cukeeshop.hu e-mail címre elküldött levéllel egyeztetendő. 

  7.2.2.A tanfolyamot megelőzően legfeljebb 30-10 munkanap között közölt lemondás esetén – amennyiben a Résztvevő nem választ másik, azonos vagy magasabb értékű tanfolyamot-, úgy a Szolgáltató a tanfolyam díjának 50%-át kötbérként jogosult megtartani. A Résztvevő ebben az esetben a már megfizetett részvételi díj 50%-át felhasználhatja különbözeti összeg megfizetését követően új workshop részvételi díjában, mely az info@cukeeshop.hu e-mail címre elküldött levéllel egyeztetendő.

  7.2.3. A tanfolyamot megelőző 10 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód, azt Szolgáltató meghiúsulási kötbérként megtartja.

  A Résztvevő bármely esetben a lemondást írásban köteles megtenni a szolgáltató e-mail címére elküldött levéllel.

  7.2.4.A résztvevői jog nem névre szóló, ezért előrelátható távolmaradás esetén, az átruházható olyan személy részére, aki még résztvevői joggal nem rendelkezik, vagyis a résztvevő által megjelölt személy még nem fizetett sem helyfoglalási, sem pedig teljes értékű részvételi díjat. A részvétel átruházásáról az átruházó köteles a Szolgáltatót értesíteni emailben megküldött tájékoztatóban

  A tanfolyamdíj nem térítendő vissza a jelentkező tanfolyamon való meg nem jelenése miatt. A meg nem jelenés esetén szolgáltatónak nem kötelessége másik időpontot felajánlani, a jelentkezés érvényét veszti. A kuponnal rendelkező jelentkező amennyiben nem vesz részt az adott tanfolyamon és távollétéről a Szolgáltatót legalább a tanfolyam megkezdését megelőző 48 órán belül nem értesíti, úgy a kuponja elvész, az nem felhasználható. 

  7.3. Szolgáltató általi lemondás/módosítás

  7.3.1. A Szolgáltató jogosult a workshopok időpontját vagy meghirdetett tematikáját egyoldalúan módosítani.

  Szolgáltató vállalja, hogy bármely módosításról legalább 48 órával a tanfolyam kezdési időpontja előtt a Résztvevő által regisztrált e-mail címre küldött levélben értesíti Résztvevőt.

  7.3.2. Amennyiben az adott tanfolyam a Szolgáltató érdekkörébe eső okból nem kerül megtartásra, a már befizetett részvételi díj bármely szabad hellyel rendelkező tanfolyamra felhasználható. Erre vonatkozóan a Szolgáltató két lehetséges időpontot ajánl fel. Amennyiben Önnek sem a felajánlott, se más időpont nem megfelelő, úgy jogosult az elmaradt időponttól számított 30 napon belül díjvisszatérítési igényt kérni a Szolgáltató e-mail címére küldött nyilatkozattal, mely esetben a tanfolyam részvételi díját a Szolgáltató a kérelme beérkezésétől számított 60 munkanapon belül, de legkésőbb a 60. munkanapon visszafizeti.

  Amennyiben a szolgáltatónak felróható ok miatt a szolgáltatás meghiúsul, így a résztvevő a befizetett összeg visszafizetésére jogosulttá válik (fent említett okból), annak visszaigénylését a meghiúsulás megtörténte után 90 napig teheti meg írásban, a szolgáltató felé elküldött pénz visszafizetést igénylő e-mail-ben. A befizetett összeg visszaigénylésére, 90 nap eltelte után nincs lehetőség, a szolgáltatónak további kötelezettsége a résztvevő felé nincs.

  A Tanfolyamok minimum hat, maximum kilenc fő részvételével indulnak. Amennyiben a tanfolyamra hatnál kevesebb fő jelzi részvételi szándékát, vagy a lemondások száma miatt az eredetileg tervezett létszám a tanfolyam kezdetét megelőző 24 óráig hatnál kevesebb főre csökken, a tanfolyam a Szolgáltató döntése alapján elmaradhat, ez kizárólag a Szolgáltató mérlegelési joga. 

  Amennyiben a meghirdetett időpontban tartandó oktatás bármely a szervezőn kívülálló okból meghiúsul (a résztvevők száma a minimális 6 fő alá csökken), vagy az oktatás egyéb más okból (vis maior), előre nem látható körülmény (hatósági intézkedések, korlátozó intézkedések, kormányrendeletek) nem tartható meg, a részvételi jogosultság egy későbbi időpontra kerül áthelyezésre, a jelentkezővel való egyeztetés mellett. 

  7.3.3. Az ajándékutalványt a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzre váltani, azt kizárólag más időpontban megtartandó tanfolyamra használhatja fel a magajándékozott vagy átruházhatja.

  7.3.4. A Résztvevő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben kuponnal és utalvánnyal teljesíti a részvételi díj kiegyenlítését, úgy a Szolgáltató fizetési kötelezettsége csak akkor áll be, ha a kupon/utalvány mögöttes szolgáltatója a Cukee Shop Kft. felé fizetési kötelezettségének eleget tett. 

  VIII. SZELLEMI ALKOTÁSOK

  8.1.A Szolgáltatót kizárólagos tulajdonjog, használati jog és szerzői jog illeti meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra és szerzői joggal védett tartalmára. A Szolgáltatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató bármilyen jogot engedélyezne.

  8.2.Tilos a Weboldal forráskódjának bármilyen visszafejtése, felhasználása, illetve a weboldal bármely mértékű és tartalmú felhasználása a szerződés jellegéből eredően, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználáson túl.

  8.3. A résztvevő a Szolgáltató által számára átadott recepteket bármilyen módon (pl.: on-line térben) akkor jogosult megosztani, ha arra a Szolgáltatótól írásos engedélyt kért és kapott. Amennyiben a Szolgáltató fentiekre írásos engedélyt adott a Felhasználó köteles a recepteket pontosan, hiánytalanul megosztani, valamint azokon a Szolgáltató weboldalát, mint forrást is pontosan feltüntetni.

  IX. ADATKEZELÉS

  A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Az adatkezelésről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik részletesen.

  X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  10.1.Felek rögzítik, hogy a honlap, vagy a fizetési rendszer bármely jellegű hibájából, hiányosságából eredő esetleges károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

  10.2. A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

  10.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

  10.4. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

  10.5.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, rendelkezései vonatkoznak.

  1. március 15.

  Ellenjegyezte: Dr. Boda Anikó egyéni ügyvéd